Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1684 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL

Araç Altı Görüntüleme Yazılımı (HDS118AAG)

Araç Altı Görüntüleme Yazılımı (HDS118AAG)

Araç altı görüntüleme yazılımı (AAGY) genellikle iş merkezleri otopark girişleri, AVM otopark girişleri, havaalanı otopark girişleri, gümrük kapıları, banka genel müdürlükleri otopark girişleri, askeri tesis otopark girişleri, bakanlık otopark girişleri, sınır kapıları vb. Yüksek güvenlik gereken yerlerde araçların altını taramak, riskli durum olup-olmadığını kontrol etmek ve de denetim unsurunu üst düzeyde tutmak gereken yerlerde kullanılan profesyonel bir çözümdür. 

Bu sistem plaka tanıma kamerası entegrasyonu ile daha önce gelen araçların taramalarının karşılaştırılmasını da yapabilmektedir. 


  • Web Tabanlı, Browser Üzerinden Çalışabilme,
  • Arayüz Üzerinden Farklı Filitreleme
  • Geçiş Kontrol Sitemi İle Entegre,
  • Her Geçişte İstinasız Kayıt,
  • Eski Görüntüleri Ekrana Çağırma,
  • Görüntü Karşılaştırma,

Modül üzerinde sunulan tüm görüntüler ağa bağlı tüm bilgisayarlardan browser üzerinden görüntüler izlenebilmelidir.

Modül arayüzü üzerinden görüntünün farklı filtrelemeler aracılığı ile izlenmesi sağlanacaktır.

Sistemi oluşturan cihazlardan dış ortamda bulunanlar su geçirmez bir muhafaza içerisinde bulunacaktır.

Modül üzerinden araçların önceki geçişlerine ait tüm görüntüler çağırılabilecektir. En az 300000 (üçyüzbin) araca ait görüntüler geriye dönük olarak incelenebilecektir. Geriye dönük inceleme değişik şekillerde filtrelenebilecektir. Bu filtreleme özelliği istenilen tarih ve saat aralığına, araçların plaka bilgilerine, araçların ait olduğu birliklerine göreve araçların cinslerine göre (otobüs, kamyon, binek araç, minibüs) yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen görüntülerin çıktısı alınabilecektir.

İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi bir aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi görülebilecektir. Bu şeklide elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktısı alınabilecektir.

Rapor sonuçları taşınabilmesi ve farklı ortamlarda kullanılabilmesi amacıyla sayısal çıktı alınabilecek ve çıktılar (Windows, Mac, Linux, v.b.) işletim sistemlerinin hepsinde herhangi ek yazılım gerektirmeden açılabilecektir.

Sistem, gece ve gündüz şartlarında giriş yapan araçların plaka ve şöför bölgesini kapsayan önden görüntülerini ayrı ayrı kaydedecek ve Geçiş Kontrol Sistemi arayüzünde kullanıcıya gösterecektir. Bu görüntüler en az JPEG formatında 1024×768 (binyirmidört çarpı yediyüzaltmışsekiz) piksel çözünürlükte olacaktır.

Saatte en az 30 (otuz) km hıza kadar herhangi bir hızda geçen araçların önden görüntüsü net ve bütün olarak, hıza bağlı görüntü dağılımına meydan vermeden alınacak ve sisteme aktarılacaktır.

Araç sistemden geçtikten en geç 2 (iki) saniye sonra aracın plaka bilgisi, önden görüntüsü, aracın o an ki araç altının görüntüsü ve araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü hep birlikte ve her bir görüntü birbirinden bağımsız olarak izleme ekranında kontrol için gösterilecektir. Kullanıcı, araç altının o anki görüntüsü ile daha önceki en son geçişine ait araç altı görüntüsünü inceleyip kontrol ve kıyaslama yapabilecektir.  İzlenen bütün bu görüntülerin her birinde kullanıcı tarafından mouse (fare) veya klavye yardımı ile seçilen herhangi bir bölgenin kısmi yakınlaştırması ve uzaklaştırması yapılabilecektir.

İzleme ekranında gösterilen aracın plaka bilgisi görüntüsü, aracın önden görüntüsü, aracın o anki araç altının görüntüsü, araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü veya kullanıcı tarafından mouse(fare) ya da klavye yardımı ile bu görüntüler üzerinde seçilen herhangi bir bölgenin görüntüsü istenildiğinde tam ekran büyütülebilecektir.

İzleme ekranında gösterilen belirtilen görüntüler yeni bir araç geçene kadar veya kullanıcı tarafından aracın kontrollü olarak geçtiği onaylanana kadar ekranda kalacaktır.

Sistemde kara liste yapısı yer alacaktır. İstenilen sayıda plaka kara listeye tanımlanabilecektir. Kara listede bulunup geçiş yapan araçların geçişi esnasında yazılım sesli uyarı verecektir.

Geçişleri kaydedilen araçlardan en son geçiş yapan en az 25 (yirmi beş) aracın plaka ve geçiş tarihi izleme ekranında bir liste halinde ve sıralı olarak gösterilecektir. Yetkisiz ya da kara listede bulunan araçlar bu listede işaretli olarak yer alacaktır. Bu listeden seçilen araca ait araç altı görüntüleri, araç ön görüntüsü ve plaka bilgileri ekranda görüntülenecektir.

Veri tabanında geçiş yapan bir aracın altının görüntüsü, o geçişe ait plaka bilgisi aracın önden görüntüsü geçiş yapılan tarih-saat bilgileri ile birlikte bulunacaktır. Geçmişe ait bir araç altı görüntüsü çağrıldığında bu görüntüler birlikte gelecektir.

Araçlar sisteme ilk kez kaydedilirken giriş yapılan tarih-saat bilgileri ve plaka bilgilerinin yanı sıra araçların ait olduğu birliklerin bilgileri, araçların cinslerinin bilgileri (otobüs, kamyon, binek araç, minibüs) araçların hizmet türü bilgileri (resmi, sivil, özel, koruma, elçilik, kantin, firma araçları) de kaydedilecektir. Kayıtlı olmayan araçlara ait bilgiler manuel olarak girilecektir.

Sistemde istenildiğinde belirlenen zaman aralığındaki veriler (geçiş yapan araçların kaydedilmiş tüm bilgileri ve görüntüleri) arşivlenebilecektir ve sayısal ortama aktarılabilecektir

Arşivlenen ve sayısal ortama aktarılan veriler (geçiş yapan araçların kaydedilmiş tüm bilgileri ve görüntüleri) herhangi bir bilgisayarda sistem yazılımına ihtiyaç duymadan incelenebilecektir.

Sistemde birinci tür kullanıcı olan operatörlerin yetkileri; geçiş yapan araçlardan sistemde tanımlı olmayanlar için ziyaretçi kaydı yapmak, sisteme ilk kez geçiş yapan araçların bilgilerini girmek, geçiş yapan araçların sistem tarafından gösterilen tüm görüntülerini izlemek ve kontrol etmek, araçların geçişlerini onaylamak veya reddetmek, daha önce herhangi bir saat ve tarihte geçiş yapan bir araca ait tüm görüntülere ulaşmak bunların ve bunların kâğıt çıktısını almak olacaktır. Operatör veri tabanına kaydedilen hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek, silemeyecek ve hiçbir sayısal ortama aktaramayacaktır.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: